Báo lỗi “Lỗi: Input string was not in a correct format”

Khi bấm ký số văn bản, màn hình ký số hiện lên nhưng khi bấm nút “Ký số” tại dòng thông báo dưới nút “ký số” hiện thông tin “Lỗi: Input string was not in a correct format” và không tiến hành ký số được

Bùi Thị Thủy Tâm

Cập nhật Lần cuối 4 năm trước

- Lỗi này tương tự lỗi “Old format or invalid type library. (Exception from HRESULT: 0x80028018 (TYPE_E_INVDATAREAD))” là do lỗi định dạng ngày tháng của hệ thống trong Hệ điều hành Window. Để khắc phục lỗi này thực hiện:

+ Bước 1: Mở cửa sổ control Panel → chọn “Clock, Language,and Region”

 chọn “Change the date, time, or number format” → thực hiện:

• Tại mục “Format”: chọn “English (United States)”

• Tại mục “ Short date”: chọn “dd/MM/yyyy”

• Tại nút lệnh “Additional setting…”: sau khi nhấn chọn “Additional setting…”, tại cửa sổ “Customize Format” nhấn chọn “Reset” → chọn Ok

Bạn vẫn cần trợ giúp? Nhắn tin cho Chúng tôi